OVER MUREN

Formål

MUNDUs online undervisningsmateriale OVER MUREN ansporer eleverne til at hæve sig op over muren, se den fra begge sider og undre sig over, hvorfor vores verden på samme tid bliver mere og mere integreret og mere og mere opdelt.

OVER MURENs tematiske fokus på grænser og migration har vide forgreninger, og det er klart, at materialet ikke giver et komplet billede af alle aspekter af det. Det leverer et udvalg af eksempler og perspektiver som tilsammen gerne skulle give eleven et godt udgangspunkt for at deltage i en højaktuel samfundsdebat, men opfordrer samtidig løbende eleven til at være kritisk og forholde sig til, hvilke eksempler og perspektiver man også kunne have anlagt.

Indhold

En dokumentarfilm på knap 25 min, som tager eleverne med til Senegal og Sicilien, hvor forskellige stemmer på hver sin side af den grænse, Middelhavet udgør, bringer temaerne i spil.

Fem cases, som fortæller historien bag fem af verdens mure/grænser i et visuelt fængende flow af tekster, billeder og filmklip.

Fem tværgående temaer, som dykkere dybere ned i forskellige emner vedrørende grænsebarrikadering og migration og trækker på faglige teorier til forståelsen af dem.

Læringsmål

Eleverne får viden om, hvordan grænser og migration påvirker det verdensbillede vi har i dag og hvordan livet ser ud på den anden side af de grænser og mure vi kender.

Fælles Mål

Se udpluk af, de Fælles mål materialet indfrier herunder. Se den komplette liste i lærervejledningen.

Historie

  • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
  • Historiebrug: Eleven har viden om historiske fortællingers brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv.

Samfundsfag

  • Sociologi: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
  • International politik: Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden.
  • Økonomi: Eleven har viden om økonomisk globalisering.