Mål for forandring

Formål

Det aktive og engagerende undervisningsforløb Mål for forandring giver eleverne kendskab til de 17 konkrete mål og udfordrer dem til at tage del i at opfylde dem ved at skabe små forandringsprojekter i deres eget nærmiljø.

Indhold

Undervisningsmaterialet består af 3 dele som kan afvikles uafhængigt af hinanden:

  1. Arbejde med online undervisningsmateriale med intro til Verdensmålene og inspiration til at skabe forandringsprojekter (2-3 lektioner).
  2. “Løb for forandring” – eleverne skal på et løb ude i byen, hvor de bruger deres smartphones til at navigere, løse kreative opgaver og spore sig ind på deres eget forandringsprojekt (3-4 lektioner)
  3. Realisering af klassens forandringsprojekt (varierende tidsforbrug)

Læringsmål

Eleverne får viden om hvad FNs verdenmål er, samt hvordan de selv kan være med til at skaber nogle af de forandringer der skal til i deres eget liv.

Fælles Mål

Se udpluk af, de Fælles mål materialet indfrier herunder. Se den komplette liste i lærervejledningen.

Dansk

  • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
  • Fortolkning: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden.
  • Krop og drama: Eleven kan forstå eget og andres kropssprog. Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog. Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre

Natur/teknologi

  • Perspektivering (Mennesket): Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres. Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden. Eleven kan diskutere årsager til sund og usund livsstil. Eleven har viden om sundhedsfremmende faktorer.
  • Perspektivering i naturfag: Eleven kan relatere viden fra natur/ teknologi til andre regioner. Eleven har viden om regionale forskelle og ligheder i natur og teknologi.