Sådan bor jeg

Formål

“LUK VERDEN IND I KLASSELOKALET”

På ‘Sådan Bor Jeg’ kommer skoleelever på mellemtrinnet med på en virtuel jordomrejse, hvor de kan sammenligne børns levevilkår i hele verden. Gennem film, tekst, tal, opgaver og spil-elementer bliver eleverne klogere på verdens lande og kulturer og globale temaer.

Indhold

‘Sådan Bor Jeg’ er et interaktivt websted, hvor man kan sammenligne leveforhold blandt børn i verden.

‘Sådan Bor Jeg’ indeholder portrætter af børn og deres liv udført som webfilm og med fakta om deres hjem og deres land. Landene og portrætterne er suppleret af tværgående tema-sider.

‘På Sådan Bor Jeg’ kan du som lærer tildele dine elever hver deres profil. På profilen indtaster eleverne data om deres dagligdag, som de så kan sammenligne med data om dagligdagen for børn i eksempelvis Nepal, Mozambique, Indien og mange andre lande. Eleverne kan også sammenligne data om de forskellige lande med hinanden og lære om globale temaer, som fx mad, miljø og skolegang, på temasiderne.

Du får som lærer adgang til din egen opgavebank, hvor du kan tildele opgaver til klassen eller den enkelte elev. Du kan også oprette dine egne opgaver og ‘hjernevridere’.

Se mere info i lærervejledningen.

Læringsmål

Eleverne får viden om børneliv i andre kulturer og kontekster, som giver dem en øget forståelse af at leve i en global verden og de forskellige og ligheder der for børneliv rundt om på jorden.

Fælles Mål

Se listen over, hvilke Fælles mål undervisningsmaterialet dækker i lærervejledningen (s. 9).

Natur/teknologi

  • Perspektivering: Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres og Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden. Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt
  • Modellering: Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer