Verden i børnehøjde

Formål

Med udgangspunkt i projektet ‘Verden i børnehøjde’, hvor 10 danske skoler og skoler i Rwanda, Laos og Tanzania udvekslede tegninger, små historier og stillede spørgsmål til hinanden om hverdagsliv, forældrejobs, kæledyr, skole og fremtidsdrømme, har MUNDU i samarbejde med SOS Børnebyerne og Globale Skolepartnerskaber blev der udarbejdet et katalog med undervisningsforslag som kan bruges af andre.

Indhold

Undervisningskataloget indeholder 20 opgaver som du kan bruge i undervisningen. Det er suppleret med baggrundsviden, små historier og opgaveark.

En del af undervisningsmaterialet er små film om børns liv i Tanzania, Rwanda og Laos. Her følger man to børn fra hvert land – et barn der bor i en børneby og et barn, der er en del af SOS Børnebyernes familieprogrammer, hvor udsatte familier får hjælp til at klare hverdag, økonomi og skolegang.

Der er fire film for hvert barn, der har overskrifterne ’Mit hjem’, ’Min skole’, ’Min familie’ og ’Min fritid’. Mød Charles, Mashala, Keo og alle de andre.

Læringsmål

Eleverne får viden og indblik i de ligheder der er i børneliv trods globale forskelle.

Fælles Mål

Dansk

  • Kommunikation: Eleven kan sætte sig ind i afsenderens og modtagernes oplevelse af kommunikationen.
  • Perspektivering: Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv. Eleven har viden om måder at sammen- ligne tekster med andres liv.

Musik

  • Musikudøvelse: Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege.

Natur/teknologi

  • Perspektivering: Eleven kan relatere viden fra natur/ teknologi til andre regioner.