Sombos Cambodia

Formål

Elefanten Sombos historie bliver i dette materiale påskud for at beskæftige os med temaer som levevilkår, dyrevelfærd og bæredygtighed i børnehøjde. Det er materialets formål at give eleverne indblik i kultur og dagligliv i Cambodia og en første fornemmelse for kompleksiteten i at skabe samfundsudvikling.

Indhold

Undervisningsmaterialet ‘Sombos Cambodia’ er centreret om elefanten Sombo, hvis historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. Sombo voksede op som arbejdselefant, men blev under Pol Pot skilt fra sin ejer. Efter regimets fald blev de mirakuløst genforenet. Siden drog de til hovedstaden Phnom Penh, hvor Sombo i 32 år forsørgede sin ejer ved at give rideture til turister.

Storbyelefanten blev byens højtelskede maskot – men hun blev også slidt op og for nyligt pensioneret. I filmen rejser vi til Cambodia for at finde ud af, hvor Sombo er nu. På vores rundrejse møder vi forskellige mennesker og miljøer og får et indtryk af tilværelsen i Cambodia.

Materialet er bygget op som en lille film, hvor eleverne kan tage rejsen selv ved at klikke på de nummererede bokse øverst på websitet. Hver boks repræsenterer et stop på rejsen. På hvert stop findes en kort tekst, en lille film og et billedgalleri, der tilsammen giver eleverne mere viden om steder, vi kommer forbi, og personer, vi træffer. Ved hvert stop kan de også teste deres nye viden med tre multiple choice opgaver. Alle film er med dansk speak, og alt tekst på websitet kan, ved klik på højtaler-ikonet, blive læst op. Eleverne kan således færdes på websitet på egen hånd. Du kan som lærer også vælge at anlægge en bestemt vinkel på materialet.

I lærervejledningen får du forslag til et forløb i henholdsvis:

  • Dansk (s. 6)
  • Kristendomskundskab (s. 8)
  • Natur/teknologi (s. 10)

samt et overblik over, hvordan de relaterer til relevante faglige mål.

Læringsmål

Eleverne får indblik i kultur og dagligliv i Cambodia og en første fornemmelse for kompleksiteten i at skabe samfundsudvikling.

Fælles Mål

Materialet dækker adskillelige fælles mål. Se den komplette liste i lærervejledningen (s. 7-11).

Dansk

  • Fortolkning: Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv. Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning. Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
  • Fremstilling: Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge. Eleven har viden om enkle præsentationsformer

Kristendomskundskab

  • Livsfilosofi og etik: Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser 

Natur/teknologi

  • Perspektivering: Eleven kan relatere viden fra natur/ teknologi til andre regioner. Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden. Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden.