Hear Me Out

Formål

Hear Me Out er et undervisningsmateriale, som handler om drømmen om det gode liv set fra et ungeperspektiv i Ghana. Materialet omhandler temaer som køn, migration, fodbold, os/dem samt fra land til by. 

Formålet er, at eleverne møder unge ghanesere i øjenhøjde og kan spejle elementer af deres eget liv i de skildringer de unge ghanesere kommer med. Eleverne lærer at forholde sig nuanceret til andre kulturer samt hvordan digitale kommunikationsteknologier kan bygge bro mellem forskellige kulturer.

Indhold

Undervisningsmaterialet består af en række film og podcasts som eleverne skal dykke ned i. Der er forskellige opgaver til filmene og podcasts alt efter, hvor meget tid I har til rådighed.

MUNDU har bidraget med at udvikle undervisningsopgaver.

Læringsmål

Eleverne får viden om hvordan ungdomsliv ser ud andre steder i verden, og kan reflektere over ligheder og forskelligheder i hvordan et ungdomsliv kan udfolde sig.

Fælles Mål

Se udpluk af, de Fælles mål materialet indfrier herunder. Se den komplette liste over Fælles Mål, Færdighedsmål og Vidensmål på Ghana Venskab.

Dansk

  • Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
  • Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Samfundsfag

  • Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.