MUNDUs blog

MUNDUs blog

FRi puljen og Algoritmernes spil – hvilken brik er du?

FRi puljen og Algoritmernes spil – hvilken brik er du? Globalt Fokus og Nyt Europa havde i foråret gennem Fundamental Rights Initiative og FRi-puljen et kald omkring rettigheder under pres i en dansk og europæisk kontekst. Vi er super glade for at de kunne lide vores ansøgning om et undervisningsforløb til danske skolebørn på mellemtrinnet med titlen ‘Algoritmernes spil – hvilken brik er du?’ Projektet søger at beskytte børns digitale rettigheder i en tid, hvor informationsstrømmen er stor, og AI og algoritmer har større og større indgriben i vores hverdag. Det er vigtigt, at børn tidligt bliver bevidste om deres digitale rettigheder og har en forståelse for digitale fodspor, AI og algoritmer og kender deres handlemuligheder, hvis deres rettigheder bliver overtrådt. Vi går officielt i gang til september med at udvikle 3 undervisningsmoduler, som sætter fokus på algoritmer, AI og digitale rettigheder.  Derefter skal vi i foråret 2025 turnere rundt på skoler i Jylland, hvor vi gennem et bevægelsesorienteret spil sætter fokus på børns digitale rettigheder, og hjælper dem med at bedre forstå hvilke kræfter, der er på spil, når de bevæger sig ud på nettet.

MUNDUs blog

MUNDUs nye hjemmeside er i luften!

Det er med stor begejstring, at vi nu kan præsentere MUNDUs nye stil og website! Vores helt fantastiske praktikant Katrine Brun Lunding har gennem det seneste halve år lagt sjæl og hjerte i at give vores…