Let's Act! - Las os handle

Formål

Her kan elever lære om menneskerettigheder og verdensmål i deres eget tempo og lade sig inspirere til at handle og gøre vores planet til et bedre sted at bo. Det er derfor vi kalder den “Let’s Act!”.

Indhold

Let’s act! er en gratis, interaktiv og fleksibel læringsplatform.

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring fem overordnede temaer, der vedrører bæredygtighed: Fra global økonomi, den transatlantiske slavehandel, Silkevejen til planetære grænser, vippepunkter og Parisaftalen.

Det betyder, at Let’s Act! kan bruges i tværfaglige sammenhænge som fx temauger eller i timeløse fag og emner.

Let’s Act! er baseret på fem videnskabelige artikler med den seneste viden. Specialister i online-læring præsenterer emnerne for eleverne baseret på de nyeste didaktiske og pædagogiske metoder. Let’s Act! lærervejledningen indeholder mange ideer til aktiviteter og efterbehandling af hvert enkelt tema.

På platformens hjemmeside finder du en detaljeret lærervejledning, og tutorials til, hvordan du kan benytte platformen. Let’s Act! støtter lærere i blended learning metoder.

Læringsmål

Eleverne får viden om bæredygtighed, samt hvordan de selv kan være med til at skabe forandringer.

Fælles Mål

Se udpluk af, de Fælles mål materialet indfrier herunder. Se den komplette liste.

Geografi

  • Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
  • Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatereindholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Matematik

  • Statistik og sandsynlighed: Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
  • Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse